Försäkringsskyddet är viktigt när du jämför kattförsäkring

En husdjursförsäkring ger dig ett smidigt sätt att värna din katts hälsa samtidigt som du enklare kan hantera de kostnader som förknippas med veterinärvård. Men det finns många olika försäkringar där ute i dag att välja mellan. Därför kan du ha svårt att hitta det rätta alternativet för dina och din katts behov. I denna artikel berättar vi hur du kan gå tillväga när du jämför kattförsäkring!

4 faktorer att titta närmare på när du jämför kattförsäkring

Det finns många saker att ha i huvudet när du jämför kattförsäkring. Du bör bland annat ta hänsyn till dessa faktorer:

  • Försäkringsskyddet. Det första du behöver titta närmare på när du gör en jämförelse av husdjursförsäkringar är försäkringsskyddet. Detta skiljer sig nämligen åt mellan olika försäkringar. Vissa täcker bara olycksfall medan andra även ger dig ett skydd mot sjukdomsfall och andra oförutsedda händelser. I vissa fall kan du till och med få ett skydd som täcker tandvård, rutinkontroller och förebyggande vård. Titta därför närmare på de olika alternativ som du har att välja mellan!
  • Priset. Priset är allt som oftast en viktig faktor när du ska köpa en produkt eller en tjänst. Därför är detta också en faktor att ta hänsyn till när du jämför kattförsäkring. Se till att jämföra såväl priset för de olika försäkringarna som hur höga självriskerna är. Genom att göra detta kan du hitta ett alternativ som passar din budget och ger dig mycket valuta för pengarna.
  • Begränsningar och tak. En annan faktor som du bör kika närmare på är vilka begränsningar som finns för försäkringen och hur högt taket är. Vissa försäkringar har nämligen ett maxtak för hur mycket veterinärkostnaderna för katten får uppgå till per år eller per olycks- eller sjukdomsfall.
  • Kundtjänsten. Under alla de år som du äger din katt kommer du sannolikt behöva kontakta ditt försäkringsbolag ett antal gånger. Därför är det också viktigt att de har en bra kundtjänst. Så även detta är alltså en faktor som du bör ta hänsyn till när du gör en jämförelse av de olika kattförsäkringar som du har att välja mellan.

Genom att ta hänsyn till dessa olika faktorer kan du fatta ett välgrundat beslut.