Dessa regler gäller för parterapi i Stockholm

3 olika former av parrådgivning- och terapi som finns i Stockholm

I alla kommuner i Sverige finns möjlighet att gå på familjerådgivning / parterapi. Reglerna för vad som gäller kan variera något mellan olika kommuner. Detta gäller för Stockholm Stad.

Via godkända utförare

Bland annat psykologer och terapeuter kan ansöka om att bli utförare av tjänsten inom ramen för Stockholm Stad. Det innebär därmed att ett avtal skrivs mellan parterna och att de privatpersoner som söker parterapi i Stockholm kan gå till dessa utförare och få denna hjälp. Detta inom samma regler och med samma subventionerade pris som om hjälpen hade getts direkt av kommunen. Via Stockholms Stads webbplats går det att få fram samtliga utförare.

Självklart går det även att gå till vilken psykolog eller annan mottagning som helst men då blir kostnaden betydligt högre.

Kostnad för parterapi i Stockholm

Stockholm Stad har valt att ta ut en avgift på 450 kr per samtalstillfälle. Ett tillfälle sträcker sig över 90 minuter vilket alltså innebär ett timpis på 300 kr. Många utförare tar både emot kunder från Stockholm, som därmed kan få rabatten, samt de som bor i en annan kommun och inte har rätt till rabatten. Det är därför viktigt att direkt påpeka att det är subventionerad parterapi som önskas.

Avgiften och tid per tillfälle är alltså exakt lika oavsett vilken utförare som väljs. Det är två av de saker som regleras i det avtal som finns med Stockholm Stad. Det finns ca 25 utförare att välja på.

Fem gånger

Det vanligaste är att ett par maximalt får gå fem gånger inom ramen för vad kommunen erbjuder. Det betyder alltså att hjälpen läggs upp på maximalt 5*90 minuter. Kostnaden blir därmed som mest 2250 kr per par.

Det finns undantag som innebär att ytterligare tillfällen kan ingå men det är verkligen undantag och inget som går att räkna med. De som fått hjälp under ett år får sedan minst vänta 12 månader innan liknande hjälp kan ges igen.

Parterapi på många olika språk

Arabiska, finska eller somaliska? Det går idag att få parterapi på en rad olika språk. Däremot är det inte alla utförare som kan erbjuda alla språk. Önskas hjälp på annat språk än svenska kan Familjerådgivningen hjälpa till med att guida till rätt mottagning. Det finns även information på hemsidan på en rad olika språk.