Fördelar med estetisk tandvård för ett fint leende

Fördelar med estetisk tandvård för ett fint leende

Är du rädd för att visa upp ditt leende? Estetisk tandvård kan göra mycket för självförtroendet. Ett leende gör gott för såväl det egna välbefinnandet som hos omgivningen. I den här texten skriver vi om fördelar med estetisk tandvård. Till exempel:

  • Bättre humör
  • Mindre stress
  • Vi uppfattas som mer kompetenta när vi ler

Estetisk tandvård kan påverka ditt humör till det bättre

Om känner sig bekväm med att le kommer man att göra det mer. Och flertalet studier visar på att en person kan förstärka positiva känslor genom att le. Kroppen övertygar sig själv om att man är glad, även om man egentligen kanske inte har den bästa dagen just då.

Du kan uppfattas som mer tillgänglig och kompetent

En studie som gjordes på Penn State University, samt en liknande från University of Wisconsin, gav att leenden hos anställda får dem att verka mer tillgängliga, smarta och kompetenta för kunden.

Vi blir mer attraktiva när vi ler

Människor dras naturligt till dem som ler. Motsatta förhållandet gäller när någon till exempel rynkar pannan eller grimaserar med ögonbrynen. Estetisk tandvård kan göra att du känner dig tryggare med ditt utseende, och därför kan le mer.

Minskar stress

Stress kan påverka hela kroppen – inte minst ansiktet. Genom att le kan man förebygga att man ser trött och sliten ut. Precis som nämnt under den första rubriken kan kroppen ”luras” av att man ler. Det påverkar helt enkelt humöret till det bättre, och kan minska stress.

Kan indirekt ge dig ökad kreativitet

Studier har visat på att positivt inställda människor har lättare att hitta kreativa lösningar inför olika problem, jämfört med dem som är mer negativt anställda. Anledningen är att ett leende frigör dopamin i kroppen, som i sin tur gör det lättare med inlärning och att ta beslut.

Tekniken är god idag

Estetisk tandvård är billigare och bättre än vad den var för ett antal år sedan. Ingreppen idag är inte nödvändigtvis förknippade med smärta och mycket höga kostnader. Visst är det fortfarande som regel mycket pengar det handlar om – men jämfört med ett par decennier sedan, har utvecklingen gått fort. Klinikerna erbjuder ofta avbetalningsplaner för den som gärna vill ha estetisk tandvård, men som inte har råd att betala allting på en gång. Och med fördelarna som nämns i den här texten, så kan det vara en god investering i sig själv.

Läs mer om tandvård här.