Fördelar och nackdelar med assistansförmedling

Det kan upplevas smidigt, snabbt och enkelt att gå via en assistansförmedling för att hitta passande assistansbolag. I många fall är det också enklaste vägen. Men man bör även vara medveten som nackdelarna.

Fördelar

”Filter” för att undvika oseriösa företag
Assistansförmedlare bygger upp samarbete med assistansbolag och granskar dem noggrant innan de kan rekommenderas till de personer som utnyttjar deras jämförande tjänst. Det kan exempelvis innebära kravet att bolaget ska ha ett visst antal personer anställda, ha en maximal vinst i förhållande till omsättning och varit etablerade under ett par år. Självklart kan detta skilja mycket mellan olika förmedlare men oavsett innebär detta ett ”filter” mot oseriösa företag i branschen.

Snabbaste sättet att hitta rätt
Den största, och mest uppskattade, fördelen med en assistansförmedling är smidigheten att hitta rätt assistansbolag. Att ta kontakt med ett tiotal bolag, jämföra dessa på djupet och sedan välja rätt är inte lätt på egen hand. Det är i detta läge som förmedlingen visar sin styrka. Det är bara till denna förmedling som en behovsbeskrivning behöver lämnas in och intervju ske. De skapar därefter en tydlig bild över behovet av assistans och kan sedan se vilka bolag i närområdet som erbjuder detta. Det går därmed både snabbare och är säkrare än att göra denna jämförelse på egen hand.

Nackdelar

Kan skapa begränsat utbud
När en assistansförmedling gör en sökning efter ett passande assistansbolag sker detta enbart mot de bolag som de har samarbete med. Det kan i praktiken innebära att bara ett fåtal bolag jämförs varpå ett eller två av dessa presenteras som ”bäst för dig”. I Stockholm finns ett mycket stort antal privata assistansbolag. Skulle en assistansförmedlare jämföra 10 av dessa skulle det därmed enbart vara ett axplock. Att gå via dessa tjänster kan alltså innebära att ett selektivt urval av assistansbolag jämförs. Därmed skapas en viss begränsning.

Kommunens assistans är inte medräknad
En assistansförmedling jämför enbart privata assistansbolag. Därmed inte kooperativ eller den assistans som går att få via kommun. Först behöver du alltså bestämma dig om kommunen eller ett privat bolag ska få ge assistansen. Bestämmer du dig för privat kan en assistansförmedling anlitas. Men rekommendationen är då att välja en förmedling som har ett stort utbud av samarbetande bolag.