Tips för att välja eller byta assistansbolag

Den som är beviljad personlig assistans är helt fri att både välja och byta assistansbolag om man inte är nöjd med det nuvarande. Det är många saker som ska stämma för att man ska känna sig trygg och tillfreds med sin tillvaro och är man inte nöjd så ska man absolut se över möjligheterna att byta.

Magkänslan är viktig

Egentligen behöver man ingen särskild anledning för att byta assistansbolag, det kan helt enkelt handla om att det inte känns rätt. Finns då möjlighet att byta till ett annat bolag i staden där man bor ska man inte tveka, även om det innebär en något långdragen process med att skola in och anställa ny personal och för att få allt att fungera som man vill. Detsamma gäller för den som nyligen blivit beviljad assistans och ska välja bolag för första gången, man väljer själv det bolag man tycker verkar bäst.

Se över vad som finns

För den som går i tankar om att byta assistansbolag är det klokt att till att börja med sätta sig ned och se över vilka alternativ som finns. Det finns ofta flera små bolag på den lokala orten men även stora rikstäckande bolag som är verksamma i stora delar av landet. Börja med att göra en lista på vad som finns och sortera ut de som känns mest intressanta.

Träffa intressanta arbetsgivare

Ett bra sätt att få en känsla är att träffa de olika arbetsgivarna som känns intressanta. Ett telefonsamtal ger inte samma känsla som ett personligt möte och de flesta som jobbar med assistans ser också ett personligt möte som en viktig del av processen. Man kan snabbt få en känsla om assistansbolaget matchar de egna önskemålen man har, både vad gäller personal och att verkställa insatserna på ett sätt som uppfyller behoven. Känns det inte rätt så är det bara att gå vidare till nästa, till dess att man hittat det som bäst matchar de egna önskemålen.

Det är ingen enkel uppgift att välja eller byta assistansbolag. Det finns många aktörer att välja mellan och många jobbar på olika sätt. Det är bra att se över alla tänkbara möjligheter för att sedan välja ut några att träffa innan man bestämmer sig. Valet påverkar hela levnadssituationen så glöm inte att lyssna på magkänslan.